Ladies` Circle 29 De Kempen gaat wandelen voor de natuur. Ter ere van ons 30-jarig bestaan, gaan we 30 dagen samen 3 miljoen stappen zetten. Op deze manier willen we geld inzamelen voor niet één, maar twee goede doelen. Alle opbrengsten komen ten goede aan twee organisaties die zich inzetten voor de natuur in De Kempen. 

Belevings- en bijentuin de Bijenberkt (Veldhoven)

Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Veldhoven heeft een voor publiek toegankelijke bijentuin, de Bijenberkt, genaamd. Het terrein wordt gebruikt voor het houden van bijen en het geven van voorlichting over bijen, bijen houden en biodiversiteit. Naast de bijentuin wilde de vereniging ook iets terugdoen voor de Veldhovense gemeenschap. Een deel van de Bijenberkt is ingericht als een belevingstuin. Een belevingstuin heeft elementen die geestelijk en lichamelijk stimulerend werken, voor mensen die dementie, of een verstandelijke, zintuiglijke of fysieke beperking hebben.

Arboretum Boomrijk Park Meerland (Eindhoven)

Het Arboretum Boomrijk is een sieraad van het nog jonge en veelbelovende Park Meerland. Het arboretum is ruim drie hectare groot en is een een verzameling van bomen en heesters van verschillende continenten. Verbetering van de bodem en uitbreiding van de collectie bomen en heesters is noodzakelijk om de arboretum tot een parel te maken.

Er zijn meerdere manieren om te doneren:

  1. Via de webshop, maak direct via iDEAL een bedrag over;
  2. Via het overmaken van een bedrag naar NL33 RABO 0113 9945 40 ten name van Ladies Circle 29 De Kempen;
  3. Wenst u een factuur stuur dan een berichtje aan LC29@LadiesCircle.nl met uw gegevens & het bedrag.

Geef aan of u anoniem of met naam wilt doneren.

Volg onze actie via onze Facebookpagina en blijf steeds op de hoogte van al het nieuws en ontwikkelingen.


Meer over de Belevings- en bijentuin de Bijenberkt

Wist jij dat de tuinen van Bijenhoudersvereniging St Ambrosius dagelijks geopend zijn voor publiek? Deze prachtige tuinen zijn gevestigd op Berkt 37 in Veldhoven en zijn een bezoekje meer dan waard! Niet alleen hebben hier een aantal bijenvolken hun thuis, ook heeft St. Ambrosius twee maatschappelijke projecten. “Bijeen in het groen” is dagbesteding voor mensen met een lichte vorm van dementie en eenzame ouderen (twee halve dagen per week). “De Belevingstuin” is ingericht voor mensen met dementie.

De Belevingstuin is gerealiseerd in 2019. Ook al ligt de tuin er prachtig bij, dit vergt wel veel onderhoud. En ieder jaar is er nieuwe aanplant nodig. Ook in de Bijentuin is er ruimte voor nog meer groen. Als jij onze actie sponsort, dan help je direct mee met de aanschaf van:

  • Bomen in de Bijentuin waaronder een Judasboom (€ 90), een halfstam boom Goudreinet (€ 30) en Gieser Wildeman (€ 40) en Valse Christusdoorn (€ 50)
  • Diverse struiken in de Bijentuin waaronder Winterkamperfoelie en Klimhortensia (totaal € 129). Met een donatie van € 9 heb jij een mooie Passiebloem gesponsord!
  • Eenjarige planten en groenten voor de Belevingstuin en natuurlijk bloembollen voor bijen.

Help de natuur een handje en doneer nu! Iedere bijdrage heeft impact!

Waarom een Belevingstuin?

Een belevingstuin heeft elementen die geestelijk en lichamelijk stimulerend werken, voor mensen die dementie hebben. Ook mensen met een verstandelijke, zintuiglijke of fysieke beperking hebben er baat bij. Een belevingstuin heeft een therapeutische werking: het stimuleert bewegen in de buitenlucht, roept herinneringen op, prikkelt de zintuigen en zorgt er voor dat mensen zich actiever gaan gedragen. Uit meerdere studies blijkt dat belevingstuinen kunnen bijdragen aan het vertragen van het ziekteproces en een goede bijdrage leveren aan positieve emotie.

Een belevingstuin voor mensen met dementie stelt hogere eisen aan veiligheid, toegankelijkheid en diversiteit. Het is een tuin die moet voldoen aan een hoge standaard.

Steeds meer ouderen met (beginnende) dementie zijn nu en in de toekomst aangewezen op zorg in de thuissituatie. Het betekent dat steeds meer een beroep wordt gedaan op de naaste omgeving. Er zullen voor dementerenden meer voorzieningen moeten komen ‘in de wijk’. Daarbij wil deze openbare belevingstuin een belangrijke bijdrage leveren.

Meer informatie

Meer over Arboretum Boomrijk Park Meerland

De gemeente Eindhoven is in het jaar 1998 gestart met de bouw van een nieuwe woonwijk genaamd Meerhoven waarin ook de aanleg van een park werd gepland. In 2004 werd een eerste stap gezet in de aanleg van het park en in de jaren daarna werd het in verschillende fases gerealiseerd. De laatste fase was ook een plek gereserveerd voor het opzetten van een arboretum ter grootte van ruim drie hectaren. Het arboretum is een verzameling van bomen en heesters van verschillende continenten. Helaas hebben de bomen en heesters in  het arboretum een moeizame start gehad door verschillende problemen, onder andere met de structuur van de bodem. Ook de droogte van de afgelopen jaren is een bedreiging voor het arboretum. Gelukkig heeft een groep enthousiaste vrijwilligers zich sinds begin 2018 over het arboretum ontfermt en een start gemaakt om het arboretum intensief te gaan onderhouden. Tot op heden is deze groep actief in het verwijderen van onkruid uit de boomspiegels, het aanbrengen van bosgrond in deze spiegels en het snoeien van dood hout.

De groep “Vrinden Arboretum Boomrijk” (VAB) is een onderdeel geworden van de Stichting Beheer Park Meerland (SBPM). Het doel is om het onderhoud van het arboretum te intensiveren middels een aantal vrijwilligers en door het aantrekken van professionele hulp. Er bestaat de wens om het bomen en heesterbestand te vernieuwen en uit te breiden.

Bij het plaatsen van nieuwe beplanting zullen ruime plantgaten gemaakt moeten worden. Niet alleen in de breedte maar ook in de diepte wordt de bestaande grond verwijderd om de boom of heester een kans van slagen te geven. Op de plaatsen waar in 2017 rabatten ter verbetering van de waterhuishouding zijn aangelegd zijn positieve resultaten bereikt en zouden zonder al te veel inspanning nieuwe bomen en heesters geplaatst kunnen worden.

Op plaatsen waar nog geen of weinig beplanting aanwezig is zijn andere methodes geschikt om de bodemstructuur te verbeteren. Het oorspronkelijke bomen en heesterbestand bedroeg meer dan 1100 exemplaren. Door allerlei oorzaken hebben ruim 400 bomen en heesters het loodje gelegd. Van de nog aanwezige beplanting is ruim 35 procent in een erbarmelijke staat en zouden eigenlijk direct vervangen moeten worden.

Het arboretum heeft hulp nodig! Doneer voor de aanschaf van bomen en heesters.

Meer informatie

Er zijn meerdere manieren om te doneren:

  1. Via de webshop, maak direct via iDEAL een bedrag over;
  2. Via het overmaken van een bedrag naar NL33 RABO 0113 9945 40 ten name van Ladies Circle 29 De Kempen;
  3. Wenst u een factuur stuur dan een berichtje aan LC29@LadiesCircle.nl met uw gegevens & het bedrag.

Geef aan of u anoniem of met naam wilt doneren.